Hotel San Francesco Al Monte - Rum

Ansvarsfriskrivning

URL:

Registerade kontor:

Hotel San Francesco al Monte

Corso Vittorio Emanuele, 328

80135 Neapel - Italien

Tel: +39 81 423 91 11

Fax: +39 81 423 94 71

info@hotelsanfrancesco.it

Sidans syfte: Reklam för företaget

Ansvarig utgivare, juridisk representant:

Redaktionell chef:

Webbmaster, design, korrektur, art direction: SAS WIHP

Foto: SAS WIHP

Webbhosting: SAS WIHP

President SAS WIHP: Vincent Ramelli

Sidan presenterar:

● Informativt innehåll

● En samling personlig data på nätet

Franska dataskyddslagen: webbplatsen är föremål för en deklaration till kommissionens nationella informatique och Liberté (franska dataskyddsmyndigheten). Du har rätt att få tillgång till, ändra, rätta till och ta bort information som berör dig (artikel 34 i Loi Informatique et Libertés (franska dataskyddslagen)). För att utöva denna rätt, kontakta: info@hotelsanfrancesco.it

Ägarskap: Webbplatsen och den information som den innehåller är skyddad av franska immateriella rättigheter och internationella överenskommelser. Med undantag för användning av närmaste familjemedlemmar eller privat bruk får webbplatsen och innehållet i innehållet inte reproduceras, publiceras, omskrivas, ändras eller vidarebefordras utan föregående tillstånd från den berättigade parten.

Medlemmar i HotelsCombined.com
!-- Facebook Pixel Code -->